Jogi Nyilatkozat

A flowerwedding.hu weboldal, a weboldalon található tartalom, valamint a Tulajdonos által kezelt social media felületeken* közzétett teljes szöveges, grafikai és animált tartalom Molnár Virág E.V.  (Székhely: 3200 Gyöngyös, Erzsébet királyné útja 15. Adószám: 57585046-1-30) szellemi tulajdonát képezi. (Továbbiakban: Tulajdonos)

*Facebook oldal: https://www.facebook.com/flowerweddinghu
Instagram oldal: https://www.instagram.com/flowerwedding_hu/
Pinterest: https://hu.pinterest.com/flowerwedding_hu/flower-wedding-inspiration/

A flowerwedding.hu, mint weboldal tartalma szerzői jogi műnek minősül, így a flowerwedding.hu weboldalon megjelenő tartalmak, szövegek vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), másolása, módosítása, más módon való felhasználása, nyilvánosságra hozása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos. A flowerwedding.hu weboldal tartalmának, illetve az ezen található blog szekció alatt található bejegyzések terjesztése, publikálása, vagy más weboldalon történő felhasználása kizárólag a Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása után, a forrás és a szerző megjelölésével lehetséges!

A blogbejegyzések, fotók, tartalmak üzleti célú felhasználása semmilyen módon nem lehetséges. A flowerwedding.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni előzetes írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotásokhoz fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – az internetes reklámfelületeire is.

Tilos a flowerwedding.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a flowerwedding.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető. A flowerwedding.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Tulajdonos írásos hozzájárulásával lehetséges.

A flowerwedding.hu weboldalt böngésző felhasználó tudomásul veszi, hogy a forrás megjelölése nélküli akár részbeni vagy teljes egészben történő jogellenes felhasználás, a tartalmak tulajdonos engedélye nélküli másolása és más weboldalon történő elhelyezése, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzői alkotásokra nagymértékben hasonló vagy azzal összetéveszthető szövegek esetén a jogellenes használatért a Tulajdonost kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 20.000 Ft, illetve szövegenként napi bruttó 50.000 Ft. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel 500 karakternél, vagy letölthető tartalom esetében 10%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget, tartalmat. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapítását.

A szerzői jogi jogsértés esetén tulajdonos közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

©2021. Molnár Virág – Esküvőszervező | Minden jog fenntartva | www.flowerwedding.hu